Biljetter

Tickets

Biljetterna till Bayside Festival 2021 släpps 25 februari 2021. Köp dina biljetter till Bayside Festival 2021 i god tid. Biljettpriset ökar Successivt med varje biljettfas närmare festivalen. Priser och datum för biljettfaserna kan förändras. Förköpstillägg på 65kr tillkommer på alla festivalpass.

The tickets to Bayside Festival 2021 will be released on February 25 2021. Buy your tickets to Bayside Festival 2021 well in advance. The ticket prices increase with every ticket phase closer to the festival. Prices and dates are subject to change. A ticket surcharge of 65 SEK will be added to all festival passes.

Biljettregler

Rules for ticket purchases

Regler för biljettköp HÄR

Terms and conditions for ticket purchase HERE

GA

General Admission - Ordinarie festivalpass till Bayside Festival

General Admission - The standard festival pass to Bayside Festival

Ålder: 18 år +

Age: 18 years +

​​

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Tillgång till Day Party (18 år +)

This ticket includes:

* Entrance to the festival

* Access to Day Party (18 years+)

2 Days - Friday-Saturday

Price: 1650 SEK

1 Day - Friday

Price: 1195 SEK

1 Day - Saturday

Price: 1195 SEK

Premium

Premium - VIP-passet till Bayside Festival med åldersgräns 21 år +

Premium - The VIP festival pass with age limit 21 years +

Ålder: 21 år + (året du fyller 21)

Age: 21 years + (the year you turn 21)

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Tillgång till festivalens premium-område där åldersgränsen är 21+

* Tillgång till premium-toaletter på premium-området och festivalområdet

* Premium-området har bästa vyn över festivalens största scen “Pixla Stage”

* Tillgång till champagne-bar

* Fast Track till festivalentrén och armbandsuthämtningen

* Fri garderob

This ticket includes:

* Entrance to the festival

* Access to the premium area at the festival where the age limit is 21 years +

* Access to premium toilets at the premium and festival area

* The premium area has the best view of the main stage “Pixla Stage”

* Access to champagne bar

* Fast Track to festival entrance and ticket to wristband pickup

* Free access to cloakroom

 

2 Days - Friday-Saturday

Price: 2495 SEK

1 Day - Friday

Price: 1795 SEK

1 Day - Saturday

Price: 1795 SEK

Premium Tables / Company Tickets:

Youth

Youth Pass - Begränsat antal festivalpass för besökare under 18 år

 

Youth Pass - A limited amount of festival passes for visitors under 18 years old

Ålder: Under 18 år

Age: Under 18 years old

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Ej tillgång till Day Party (18 år +)

 

This ticket includes:

* Entrance to the festival

* Day Party not included (18 years+)

 

2 Days - Friday-Saturday

Price: 1650 SEK

1 Day - Friday

Price: 1195 SEK

1 Day - Saturday

Price: 1195 SEK

Tilläggsbiljetter

Add on tickets

Easy Pass

Easy Pass är en tilläggsbiljett som ger dig tillgång till fast track, premium-toaletter och fri garderob

Easy Pass is an add on pass which makes your festival experience smoother with premium toilets, fast tracks and free access to cloakroom

Ålder: Alla åldrar

Age: All Ages

Följande ingår:

* Tillgång till Premium-toaletter

* Fast Track till festivalentrén

* Fast Track till armbandsuthämtningen

* Gratis garderob

* OBS! General Admission, Premium eller Youth krävs utöver Easy Pass

This ticket includes:

* Access to premium toilets

* Fast Track to festival entrance

* Fast Track to the "ticket to wristband" station

* Free access to cloakroom

* You need a General Admission Pass, Premium Pass or Youth as well

Price: 350 SEK

Upgrades

Uppgradera från General Admissiontill Premium i efterhand. Ta med både grundbiljetten och uppgraderingsbiljetten till armbandsuthämtningen på plats vid festivalen.

Ticket upgrades. Bring both your original ticket and the upgrade ticket to the ticket to wristband pickup at the festival.

Ålder: 21 år +

(Året man fyller 21 år går bra)

Age: 21 Years +

(The year you turn 21 is ok)

Möjliga uppgraderingar:

GA till Premium: 900 KR

Available upgrades:

GA to Premium: 900 SEK

Insurance

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon