Regler

Rules

Biljettköp

Ticket purchase

 

 

 

 

 

Följande regler gäller för biljettköp

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i komersiella syften. Eventuellt Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.
   

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.
   

 • Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.

 • Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker arrangemanget på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.
   

 • Vid driftstopp kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, pandemier, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Bayside förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.
   

 • Inga otillåtna föremål får tas in på området. Otillåtna föremål innefattar t.ex. paraply, knivar, vassa föremål, otympliga föremål, flaskor med innehåll, pepparspray, droger, kläder eller skyltar med budskap som kan uppfattas som stötande.
   

 • Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.
   

 • Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsning från området.
   

 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från festivalen.

Entré-regler

Entrance rules

 

 

* Besökare får gå in och ut från festivalen som de önskar. Vi rekommenderar ej detta då det skapar onödiga köer för besökarna vid entrén.

* Entrén till festivalen stänger 01.30.

* Funktionshindrade besökare går in via Premium-entrén. Ledsagare måste uppvisa ledsagarbevis.

Följande är förbjudet att ta in på festivalen:

* Alla typer av vätskor

* Mat

* Stolar

* Objekt som kan användas som vapen

* Droger

* Pyroteknik, smällare och bengaler

* Laserpekare

* Glasflaskor

* Djur

* Ljudsystem

* DSLR/SLR-kameror

* Parfymer & Deodorant

The following items may NOT be included in the festival area:

* Any type of liquid

* Food
* Chairs of various types
* Umbrellas
* Any object that can reasonably be used as weapons
* Drugs
* Fireworks, pyrotechnics or Bengalis
* Laser Pointers
* Glass bottles
* Animals
* Sound system
* DSLR/SLR-camera

* Perfumes & Deodorant

 

 

Följande är okej att ta in på festivalen:

* Tomma plastflaskor (endast genomskinliga)

* Smink

* Tuggummi

* Tobak

* E-cigg / Vapes

* Kikare

* Medicin & Diabetesnålar

The following items MAY be included in the festival area:

* Empty plastic bottles (only see through)

* Make-up

* Chewing gum

* Tabacco

* Cigarettes including Vapes

* Binoculars

* Medicine & Diabetic needle (talk to entrance crew when entering the festival)

 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon